Podlaska Debata Drogowa o „ekspresówce” S16

Debata ws. budowy drogi VIA Carpatia

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wziął udział w Podlaskiej Debacie Drogowej, poświęconej budowie drogi VIA Carpatia a w szczególności fragmencie projektowanej trasy ekspresowej S16 w województwie podlaskim.

 

W tym momencie na Podlasiu, gotowa jest droga S8 do Białegostoku, w budowie jest S61, są ogłoszone przetargi na S19. Wyzwaniem będzie budowa S16 czyli drogi łączącej S61 z Białymstokiem. Z uwagi na tereny cennie  przyrodnicze musimy umiejętnie pilnować przeprowadzenia korytarza tej drogi - powiedział Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Debata jest po to by podpowiedzieć rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby komunikacyjne kraju oraz zachowa cenną przyrodę – podsumował we wstępie Tomasz Żuchowski.

 

Inicjatywa budowy drogi VIA Carpatia zrodziła się w 2007 roku. W naszym województwie ma to być droga łącząca południe regionu z Budziskiem na granicy z Litwą. Pomysłem drogowców jest połączenie drogą S16 na trasie Ełk – Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. Dyskusyjną kwestią jest przecięcie drogi z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000 na co już wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko ekolodzy ale też samorządowcy. 

 

Drugą kwestią jest wydłużenie drogi, co pociągnie za sobą istotne skutki ekonomiczne, ale też i przyrodnicze. Sama budowa estakady nad doliną Biebrzy to koszt w zależności od wariantu od 143 do 252 mln zł. Dlatego też analizowany jest wariant korytarza alternatywnego, który przebiegałby po obecnym śladzie drogi krajowej nr 8 poprzez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów i kończyłby się na węźle Raczki drogi S61. Zdaniem Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk ale również i reprezentantów podlaskich przedsiębiorców to najlepsze rozwiązanie nie tylko ze względów przyrodniczych i ekonomicznych ale również z perspektywy całej północnej części naszego województwa.

 

- Trasa na linii Knyszyn, Grajewo, Ełki to trasa dłuższa o 30 km niż obecny ślad drogi krajowej nr 8. Jeżeli miałoby nią jechać 10 tysięcy pojazdów dziennie  to spalą one o 12 mln litrów paliwa więcej w ciągu roku i wyemitują w tym czasie więcej o 28 mln kg CO2 do atmosfery niż zrobiłyby to na DK8. Jeżeli chronimy środowisko, to również chrońmy atmosferę i powietrze. Uważam, że ze względów ekonomicznych i środowiskowych budowa drogi z Knyszyna przez Suchowolę i Augustów do Raczek jest bardziej uzasadniona – powiedział w trakcie debaty Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Włodarz zapowiada, że dalej będzie argumentował poprzez stosowne pisma potrzebę remontu drogi krajowej nr 8 do standardu drogi ekspresowej zamiast budowy całkowicie nowego odcinka przez cenne obszary Biebrzy.

 

Źródło: UM Suwałki

2 Komentarzy

Tojfelus

03/12/2020

ale, jeśli trasą ma łączyć Białystok z Gdańskiem i Białystok z Suwałkami to chyba lepiej wpiąć się w Wysokich, tak po środku, aby nikomu nie było "zbyt daleko".

Dodaj komentarz