1,4 mln zł na inwestycje w powiecie sejneńskim i w gminie Sejny

Przebudowa dróg w powiecie sejneńskim

Przebudowa dróg w powiecie sejneńskim oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach to inwestycje, które samorząd województwa dofinansował kwotami 900 i 500 tys. zł. 

 

W środę (09.06) marszałek Artur Kosicki i radny Paweł Wnukowski przekazali symbolicznie czeki z dotacjami przedstawicielom samorządów. Pieniądze na realizacje projektów pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów utworzonego w ramach budżetu województwa podlaskiego. - Jakiś czas temu złożyliśmy mieszkańcom regionu obietnicę, że będziemy wspierać te mniejsze inicjatywy, realizowane zarówno na poziomie gminnym, jak i powiatowym. Dlatego powstał samorządowy Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Cieszymy się, że inicjatywa znalazła uznanie wśród samorządowców. Wiemy, że te pieniądze zapracują na siebie i zwrócą się lokalnym społecznościom – mówił marszałek Artur Kosicki.

 

Jak zaznaczył marszałek, liczba złożonych wniosków szybko wyczerpała pierwotny budżet funduszu, który wynosił 13 mln zł. Dlatego zarząd, wraz z radnymi wojewódzkimi, podjęli decyzję o jego zwiększeniu. Finalnie, na lokalne inwestycje przeznaczono w tym roku łączną kwotę niemal 22 mln zł. Dzięki przekazanym pieniądzom, na terenie powiatu sejneńskiego zostaną przebudowane trzy drogi. To ponad kilometrowy odcinek trasy Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń, niemal kilometr trasy wiodącej od Puńska do Wojciuliszek i Budziska oraz 114 metrów ulicy Ogrodowej w Sejnach.

 

Szkoła w Poćkunach ma zmienić się nie do poznania - powstaną w niej nowe sale dydaktyczne, poprawiając znacząco jakość kształcenia. Nowo wybudowana wielofunkcyjna sala gimnastyczna z zapleczem, przebieralniami oraz łazienkami będzie przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planowane rozwiązania ułatwią życie osobom niepełnosprawnym, które będą mogły korzystać ze wszystkich udogodnień. - To inwestycja potrzebna lokalnej społeczności. Istniejąca szkoła jest zbyt mała dla uczniów, które pobierają tam obecnie naukę – zaznaczył Karol Żegarski z Urzędu Gminy w Sejnach.

 

Marszałek Kosicki zadeklarował, że w przyszłorocznym budżecie województwa również pojawi się Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Pula planowanych środków finansowych na ten cel wynosi 10-15 mln zł.

Dodaj komentarz