Nagroda „Świadek Historii” dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego

XIII edycji Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”

 

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe znalazło się w gronie laureatów XIII edycji Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”.

 

Gala wręczenia nagród odbyła się w środę (18.01) w Auli Magna Pałacu Branickich. Nagroda Honorowa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” przyznawana jest zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania IPN. Podczas tegorocznej edycji białostockiego „Świadka Historii” uhonorowani zostali zarówno obecni laureaci, jak i ci, których kandydatury zostały zgłoszone w XII edycji (2020 rok), odwołanej ze względu na pandemię koronawirusa. Po uroczystym dokonaniu aktu dekoracji odbył się koncert w wykonaniu Julii Peku i Krzysztofa Gryniewickiego.

 

Tegoroczni odznaczeni to sybiraczka Barbara Sokólska z domu Młynarz, propagator lokalnej historii z Olmont Jan Litwińczuk, burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, ks. Waldemar Sawicki z Lipska oraz Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, a także 1. Batalion Zmechanizowany z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Nagrody XIII edycji wręczał prezes IPN dr Karol Nawrocki. W imieniu Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach nagrodę odebrali prezes dr Maciej Ambrosiewicz i sekretarz Jerzy Brzozowski.

 

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo powstało w 1999 r. Od 2000 r. wydaje „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, w którym dominuje tematyka historii współczesnej i wysiłku niepodległościowego. Wśród autorów są także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej: dr Diana Maksimiuk, dr Marcin Markiewicz, dr hab. Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski. W ramach „Biblioteki Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” ukazało się wiele prac mówiących o historii Suwalszczyzny. Ponadto Towarzystwo było współwydawcą publikacji Katyń. Lista ofiar: Augustów-Sejny-Suwałki oraz „Suwalskiego słownika biograficznego”. Samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami zorganizowało kilkanaście konferencji naukowych, m.in.: o powstaniu styczniowym, upamiętnianiu Józefa Piłsudskiego, wydarzeniach I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zanierneniu. Towarzystwo było inicjatorem i organizatorem budowy pomnika na tzw. Górze Szubienicznej, upamiętniającego straconych powstańców styczniowych. Uczestniczyło w renowacji pomnika Józefa Piłsudskiego w Filipowie. Zorganizowało kilka wystaw, m. in. „Opary absurdu – pamiątki rocznic funkcjonowania peerelowskiego aparatu bezpieczeństwa”, „Komuniści przeciw wolności – twarze władzy. Z historii Suwalszczyzny w czasie PRL-u” , „Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zanieenie”. Wielokrotnie, w różnych cyklach, organizowało lub współorganizowało otwarte wykłady z historii najnowszej poświęcone ważnym wydarzeniom i postaciom, m.in.: zbrodni katyńskiej, obławie augustowskiej, Żołnierzom Wyklętym – często z udziałem i z pomocą pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2011 r. Towarzystwo uczestniczy w organizacji rekonstrukcji i widowisk historycznych, np.: „Żołnierze Wyklęci – rozbrojenie posterunku MO”, „Sowiety wkroczyły”, „Wielka Wojna. Suwalszczyzna 1914-1915”, „Obława Augustowska. Lipiec 1945”. Współorganizowało gry miejskie m.in.: „Konspiracja 1939-1944”, „W drodze do Niepodległości”. Od 2001 r. przy Towarzystwie funkcjonuje „Archiwum Lat Osiemdziesiątych”.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz