Jerzy Brzozowski w radzie ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

VIII Zjazd Muzeów Rejestrowanych online

W poniedziałek 21 grudnia odbył się VIII Zjazd Muzeów Rejestrowanych online z udziałem Jerzego Brzozowskiego, dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

 

Zjazd Muzeów Rejestrowanych, czyli muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne odbył się on na platformie ZOOM. Do udziału w zjeździe było uprawnionych 121 delegatów reprezentujących największe i najważniejsze muzea w kraju. Delegatem Muzeum Okręgowego w Suwałkach był dyrektor muzeum Jerzy Brzozowski. Głównym zadaniem zjazdu było wyłonienie 11 członków nowej Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na nową kadencję 2021-2024, spośród 36 zgłoszonych wcześniej kandydatów. 

 

Na początku spotkania wystąpienie do delegatów wygłosił prof. dr hab. Piotr Gliński Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W wyniku głosowania wybrano nowych członków rady, miedzy innymi dyrektorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Wśród nich wybrano także dyrektora Jerzego Brzozowskiego. Będzie to jego druga kadencja ponieważ jest członkiem rady w aktualnej kadencji na lata 2018-2021. Nowa Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, w pełnym składzie (21 osób) zostanie powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w przyszłym roku.

Dodaj komentarz