Kolejne samorządy ze środkami z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Kolejne inwestycje zostaną wykonane dzięki pieniądzom z budżetu województwa

Przebudowa drogi w Głębokim Brodzie, czy termomodernizacja budynków urzędów gmin w Krasnopolu i Szypliszkach – m.in. takie inwestycje zostaną wykonane dzięki pieniądzom z budżetu województwa. 

 

Symboliczne czeki przedstawicielom samorządów wręczyli we wtorek (15.06) Wiesława Burnos, członek zarządu województwa i radny Paweł Wnukowski. - To są realne pieniądze, których te samorządy bardzo potrzebują. Dzięki przekazanym funduszom mogą zrealizować ważne dla nich projekty, trudne do zrealizowania bez naszego wsparcia - mówiła Wiesława Burnos.

 

Podczas wtorkowej konferencji symboliczne czeki otrzymali przedstawiciele 6 gmin w północnej części województwa podlaskiego. Wśród dotowanych samorządów znalazły się gminy: Szypliszki i Krasnopol, które otrzymały odpowiednio: 200 tys. zł i 250 tys. zł na termomodernizacje budynków siedzib urzędów gmin. - O nową siedzibę urzędu gminy staramy się od lat. Pozyskaliśmy budynek, który trzeba zmodernizować i przystosować do funkcji, którą ma pełnić - opisywał planowaną inwestycję Karol Szrajbert, wójt gminy Krasnopol.

 

150 tys. zł otrzymała Gmina Augustów na przebudowę budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłońskich. Z kolei przyznane Gminie Giby 250 tys. zł, w ramach funduszu wsparcia, pozwoli na wyasfaltowanie kilometrowego odcinka jezdni w miejscowości Głęboki Bród. - Dwa lata temu zrealizowaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych kilometrowy odcinek drogi w połowie miejscowości. Bez tych pieniędzy nie moglibyśmy go dokończyć. W ciągu dwóch miesięcy planujemy zacząć realizację inwestycji - zaakcentował Robert Bagiński, wójt gminy Giby.

 

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to pieniądze pochodzące z rezerwy budżetu województwa. W tym roku radni przeznaczyli już na ten cel kwotę ponad 20 mln zł. Dzięki niemu zostanie zrealizowanych 40 przedsięwzięć na terenie województwa podlaskiego.

 

1 Komentarzy

Adrian

16/06/2021

Doznaję uczucia żenady, kiedy przyjeżdża autobus urzędników z województwa i każą całować się poddanym w pierścień.
 

Dodaj komentarz