Ilu uczniów przypada na etat specjalisty psychologa? 

Pomoc psychologiczna dla uczniów i nauczycieli w suwalskich szkołach

 

Temat dostępu do bieżącej pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli w suwalskich szkołach poruszyła Anna Ruszewska z klubu Suwałki Przyszłości.

 

Z danych opracowanych przez Fundację GrowSpace uzyskanych na podstawie statystyk komend wojewódzkich policji w 2O22 roku odnotowano 2 O31 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 150 tych prób zakończyło się zgonem. W 2O22 roku — w stosunku do 2O2O nastąpił ich wzrost o 141 procent (zgodnie z danymi policyjnymi w 2O2O r. miały miejsce 843 próby samobójcze dzieci i młodzieży). Do najczęstszych zaburzeń towarzyszących zachowaniom samobójczym należy depresja, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol,  narkotyki, leki). Czynnikami ryzyka, które w ostatnim czasie wzmocniły doświadczanie stanów lękowych przez dzieci i młodzież były: izolacja społeczna wynikająca z nauki w trybie zdalnym w czasie pandemii COVID-19 oraz konflikt zbrojny na Ukrainie.

 

W związku z powyższym radna Anna Ruszewska skierowała do prezydenta Suwałk interpelację w sprawie bieżącej pomocy psychologicznej dla uczniów i nauczycieli w suwalskich szkołach. Jej zdaniem w tak trudnych momentach niezbędne jest bieżące wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli. Radna zwróciła się więc do włodarza z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w odniesieniu do każdej ze szkół suwalskich: 

 

  1. Na jaki wymiar czasu pracy zatrudnieni są psycholodzy? 
  2. Ilu uczniów przypada obecnie na jeden etat specjalisty psychologa? 
  3. Czy i w jaki sposób wspierani są nauczyciele w zakresie psychologicznym? Czy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej? 
1 Komentarzy

Dodaj komentarz