Ferie zimowe głównie w domu

ferie zimowe 2020/21 dla uczniów z całego kraju

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbywają się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Uczniowie wolny czas spędzą jednak głównie w domach. 

 

Wszystko przez to, iż zamknięte pozostają ośrodki wypoczynkowe, placówki kulturalne i sportowe, a dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku wciąż muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Nieco lepiej wygląda sytuacja dzieci i młodzież uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Mogą one uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, zajęciach  i wydarzeniach sportowych. Aby uczestniczyć ww. aktywności sportowej niezbędne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy, którym może być również aktualna licencja zawodnicza (za taki dokument uznaje się również licencje polskich związków sportowych wydane w zakresie każdego szczebla współzawodnictwa sportowego np.: okręgowe, wojewódzkie).

 

W czasie ferii zimowych 2020/2021 można organizować półkolonie dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej, a także obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2. Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Dodaj komentarz