Więźniowie chętnie czytają książki

Więźniowie chętnie czytają książki

Miniony rok 2019 był dla Biblioteki Aresztu Śledczego w Suwałkach rekordowy pod względem wypożyczonych książek. Osadzeni wypożyczyli 12636 książek.

Aż 771 osadzonych wypożyczyło przynajmniej jedną książkę, a średnia przypadająca na jednego czytelnika wyniosła 16 książek. Wśród rekordzistów znalazły się osoby, które wypożyczyły w roku 2019 ponad 50 książek.

Na zwiększającą się liczbę wypożyczeń niewątpliwie miał wpływ fakt pozyskiwania do zasobów bibliotecznych nowości wydawniczych. W 2019 roku zakupiono 84 nowe pozycje książkowe, a 700 sztuk pozyskano od darczyńców. Obecnie liczba księgozbioru przekracza 7000 pozycji.

Czytanie wzbogaca słownictwo, uczy poprawnego pisania, pomaga w zdobywaniu wiedzy o świecie, pobudza wyobraźnię, otwiera umysł, dostarcza przeżyć estetycznych i moralnych. Poprzez kontakt z literaturą czytelnik doświadcza wielu emocji, przyswaja nowe informacje o otaczającym go świecie oraz uczy się różnych wzorców zachowania, przez co rozwija swoją empatię. Istnienie książek jest nierozerwalnie związane z człowiekiem jako istotą rozumną – jest dziełem jego umysłu. Jest symbolem dociekania prawdy, skarbnicą wiedzy, obrazem świata, do którego czytelnik ucieka od problemów i szarej rzeczywistości.

Źródło: Areszt Śledczy w Suwałkach

Dodaj komentarz