W Suwałkach brakuje rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, miłość w zastępstwie poszukiwana

„Miłość w zastępstwie poszukiwana” to hasło akcji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, którzy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na problem braku rodzin zastępczych dla dzieci. 

 

Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach poinformowali, że jest coraz więcej dzieci potrzebujących zastępczego środowiska rodzinnego. Dzieci zgłaszane przez Sąd są w różnym wieku: noworodki pozostawione w szpitalu, przedszkolaki i nastolatki. Problem nie dotyczy jednak tylko Suwałk, ale właściwie całego kraju. W grudniu 2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach wpłynęło kilkadziesiąt e-maili z innych powiatów z prośbą o umieszczenie łącznie 145 dzieci na naszym terenie. Przyczyn umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej jest wiele: najczęściej jednak to nadużywanie alkoholu przez rodziców i coraz częściej, zwłaszcza u młodych rodziców, zażywanie przez nich środków psychoaktywnych. 

 

- Apel skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku aktywności zawodowej. Do osób, które przez dłuższy czas będą mogły pełnić funkcję rodziny zastępczej. Na terenie Suwałk funkcjonuje 130 rodzin zastępczych (dane za 2020 rok). Kandydatów jednak cały czas brakuje. Temat jest bardzo pilny ponieważ kandydatów nie ma już od dłuższego czasu, a dzieci mogą trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej - poinformowała Marta Żyła, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

 

Warunki jakie muszą spełnić kandydaci to przede wszystkim posiadanie własnego źródła dochodu i stan zdrowia pozwalający pełnić funkcję rodziny zastępczej. Muszą to być osoby niekarane, dające rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej oraz są zdolni do czynności prawnych. Z tytułu tworzenia rodziny zastępczej na każde dziecko przysługują świadczenia. W przypadku rodziny spokrewnionej jest to 694 zł na każde dziecko miesięcznie, w rodzinie zawodowej i niezawodowej 1052 zł. Do tego rodziny zastępcze otrzymują dodatek wychowawczy który jest odpowiednikiem świadczenia wychowawczego, tak zwanej "pięćsetki". Rodzina zawodowa otrzymuje także wynagrodzenie za pełnienie swej funkcji i obecnie jest to 2168 zł brutto. Jeśli w rodzinie są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności to również z tego tytułu przysługują dodatkowe środki.  

Dodaj komentarz