Szkolenia szybowcowe i na operatora drona w Suwałkach

prezydent Suwałk podpisał umowę z Suwalską Szkołą Lotniczą

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał umowę z Suwalską Szkołą Lotniczą, która otrzymała dofinansowanie na projekt pod nazwą „Szkolenie Lotnicze Młodzieży.

 

Działanie  będzie skierowane do młodzieży szkolnej, miłośników szybowców i dronów z Suwałk, którzy mają ukończone 16 lat. - Na naszym lotnisku dzieje się coraz więcej. Pojawiają się na nim różnego rodzaju samoloty. Chcemy by działo się jeszcze więcej. Stąd pomysł szkolenia lotniczego skierowanego do naszej młodzieży by zarazić najmłodszych Suwalczan pasją do lotnictwa  - powiedział prezydent.

 

Projekt Suwalskiej Szkoły Lotniczej będzie stanowił nową możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego przez suwalską młodzież oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu lotnictwa. W ramach zadania planuje się zrealizować:

 

  • szkolenie szybowcowe, które będzie podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to szkolenie teoretyczne przygotowujące do lotów szybowcem. Drugi etap obejmie szkolenie praktyczne, w ramach którego osoby nauczą się lotów szybowcem, startu lądowania i wykonywania  zakrętów.
  • szkolenie operatora drona, które ma podnieść między innymi świadomość , iż operowanie dronem może stwarzać zagrożenie dla ruchu lotniczego. Szkolenie również będzie podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy poznają m.in. wiedzę z zakresu: prawa lotniczego i zasad lotu w zasięgu wzroku, a w drugim etapie odbędzie się szkolenie praktyczne: ćwiczenia naziemne i ćwiczenia w locie. Całość szkolenia kończy się wykonaniem przez uczestnika kursu lotów samodzielnych.

 

- Planujemy podjęcie współpracy z suwalskimi szkołami ponadpodstawowymi w celu rekrutacji uczestników do tego zadania i promowania lotnictwa wśród młodzieży. Opanowana wiedza podczas szkoleń jest komplementarna z programami nauczania przedmiotów ścisłych  jak fizyka i matematyka, a także przyrodniczych – informuje Robert Szadkowski, Prezes SSL.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz