Miasto planuje zagospodarować tereny zielone na osiedlu Klasztorna

Zagospodarowanie istniejących terenów zielonych nad rzeką Czarna Hańcza

 

- Planowana jest realizacja zadania obejmującego zagospodarowanie istniejących terenów zielonych nad rzeką Czarna Hańcza od ul. Utrata do ul. Waryńskiego na terenie osiedla Klasztorna - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych. 

 

O zaadaptowanie części terenów zielonych położonych na osiedlu Klasztorna, na miejsce spotkań, rozrywki i zabaw, apelował w swojej interpelacji Marek Zborowski-Weychman z klubu Razem dla Suwałk. Jego zdaniem położone nad rzeką Czarną Hańczą osiedle domków jednorodzinnych jest pozbawione miejsca, w którym mieszkańcy mogliby spędzić czas poza swoim podwórkiem. Jak twierdzi Marek Zborowski-Weychman, brakuje w okolicy miejsca z placem zabaw dla dzieci, z „siłownią pod chmurką", mini boiskiem, czy miejscem na sąsiedzkiego grilla - miejsca spotkań.

- Między ulicą Pogodną a rzeką są tereny zielone, które mogłyby być przeznaczone na taki właśnie cel. W miarę możliwości budżetowych inwestycja mogłaby być wykonana etapami, a w tym roku - po ustaleniu koncepcji całości tego miejsca — rozpoczęta np. od placu zabaw dla dzieci, a w dalszych latach kontynuowana tak, aby powstało przyjazne mieszkańcom — nie tylko osiedla Klasztorna, ale także ul. Sejneńskiej — miejsce do spędzania wolnego czasu, o co bardzo — w imieniu mieszkańców — proszę - interpelował radny.

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że planowana jest realizacja zadania obejmującego zagospodarowanie istniejących terenów zielonych nad rzeką Czarna Hańcza od ul. Utrata do  ul. Waryńskiego na terenie osiedla Klasztorna. W ramach przedmiotowego zadania zakłada się działania na rzecz niwelowania efektu wyspy ciepła oraz bioróżnorodności poprzez utworzenie terenów zieleni, redukcję powierzchni utwardzonych oraz nasadzenia drzew. Powstałe tereny zielone wyposażone będą w elementy małej architektury oraz obiekty sprzyjające zwierzętom, rozmieszczone wśród nowych nasadzeń kwitnących krzewów i bylin oraz zieleni wysokiej. 

- Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w szerszym projekcie dot. adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu pt. „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap". Projekt ten znajduje się na liście projektów zintegrowanych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk realizujących cele „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030". Planowany termin realizacji zadania planowany jest w latach 2025-2026 - przekazał włodarz. 

2 Komentarzy

Danuta

18/07/2024

miejsce wypoczynku dla bogatych nad Czarną Hańczą, mieszkam przy Utrata 2 B , dookoła bloku parkingi , głośny warkot aut z "przepalonymi rurami " albo hałasujące motory , sklepy z alkoholem i krzyki upojonych 

Dodaj komentarz