Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP święto, ma popularyzować wiedzę o symbolach narodowych, polskiej historii i tożsamości.

 

Polskie flagi w tym dniu zdobią nasze domy, place i ulice. Niech pozwolą nam poczuć dumę z  naszych przodków, rozbudzą w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej zwłaszcza teraz w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Wywieszając w tym dniu flagę, w ten prosty i czytelny sposób dajemy sygnał, że się z tym identyfikujemy.

 

ZAPAMIĘTAJ ZASADY

 • Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
 • Weksylia mogą  pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowie­dnio oświetlone.
 • Na  terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Pol­skiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag,flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 • W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podnie­siona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
 • Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
 • W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 • Flagą  nie  można  przykryć  pomnika  lub  tablicy  pa­miątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić  po  lewej  stronie  pomnika  (dla  patrzącego  na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
 • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 • Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  żad­nych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
 • Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
 • Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz