Stan wyjątkowy przedłużony do grudnia?

przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni

Będę rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni - poinformował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

 

W poniedziałek (27.09) w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego Straży Granicznej SG Tomasza Pragi, dotycząca sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak informowaliśmy w 115 podlaskich miejscowościach został wprowadzony stan wyjątkowy na okres 30 dni. Objął on część powiatów augustowskiego i sejneńskiego. Formalnie stan wyjątkowy powinien zakończyć się 1. października, jednak jak przekazał dziś Mariusz Kamiński, będzie rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie go o kolejne 60 dni. 

- Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest niezwykle napięta. Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle poważnym. Nie mówimy tutaj o żadnych ruchach uchodźczych, a o spowodowanej względami politycznymi masowej nielegalnej migracji. Osoby, które usiłują forsować naszą granicę w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie, są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń wyłącznie ze względów politycznych. Będę rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej na 60 dni - mówił Kamiński.

Od sierpnia doszło do około 9400 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. 8200 prób zostało udaremnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy w pasie granicznym. Około 1200 nielegalnych migrantów zatrzymanych jest w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów lub są one fałszywe.

Dodaj komentarz