Przypadek ASF wykryty w gminie Wiżajny

Pojedynczy przypadek ASF wykryto w miejscowości Mierkinie w gminie Wiżajny


W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej Afrykańskiego Pomoru Świń u odstrzelonego dzika w miejscowości Mierkinie w gminie Wiżajny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach informuje o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej choroby w stadach świń. 

 

Pojedynczy przypadek ASF wykryto w miejscowości Mierkinie w gminie Wiżajny. W związku z tym Katarzyna Łuniewska-Kopacz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach wystosowała komunikat, w którym przypomina o tym, aby bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji w gospodarstwie, w szczególności: 

 

  • utrzymywać świnie w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach; 
  • karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych; 
  • stosować odzież ochronną; 
  • czyścić i dezynfekować narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń; 
  • przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa; 
  • zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich; 
  • stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa. 

 

Należy również obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii. 

Dodaj komentarz