Powstaje trasa dla osób ze specjalnymi potrzebami

Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami

 

„Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami” - dzięki temu przedsięwzięciu w miejscowości Krzywe powstaje ścieżka dostosowana do osób niepełnosprawnych.  

 

Trasa powstaje w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowanego w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Na trasie powstaną punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, oraz tablicami ze znakami do komunikacji alternatywnej, dzięki czemu będzie można prowadzić tam zajęcia edukacyjne dla osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

- Trasa będzie zaczynała się przy dyrekcji WPN i przebiegała fragmentami naszych ścieżek edukacyjnych „Las” i „Suchary”. Pracujemy m.in. nad udostępnieniem kładek na istniejącej ścieżce edukacyjnej "Las". Kładki prowadzą przez las podmokły i stanowią niezwykle atrakcyjny punkt na trasie. Wymagają jednak modernizacji dla poprawy bezpieczeństwa poruszania się osób niedowidzących i z ograniczeniami ruchowymi. Dalsza część planowanej trasy prowadzić będzie do jeziora dystroficznego Suchar II. Powstaje tam miejsce odpoczynku wraz z wyrównaniem i utwardzeniem dojścia od głównej drogi. W różnych miejscach naszych ścieżek edukacyjnych pojawiły się też ławki - informuje WPN. 

Fot. B. Perkowska, P. Pajer-Giełażys

1 Komentarzy

pfron?wpn

22/11/2022

czy ktoś robił analizę natężenia ruchu tej grupy społecznej jaką stanowią inwalidzi? bo albo ja ich tam nigdy nie widuję na wózkach czy na kulach albo wywalają pieniądze z pfronu na niby jakieś tam udogodnienia

Dodaj komentarz