Ponad 1200 strażackich interwencji

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach podsumowała miniony rok

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach podsumowała miniony rok. Suwalscy strażacy PSP i druhowie z OSP interweniowali 1209 razy, w tym odnotowano 275 pożarów, 837 miejscowych zagrożeń oraz 97 fałszywych alarmów.

 

W porównaniu do 2020 r. nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 603. Na terenie powiatu ziemskiego doszło w ubiegłym roku do 632 zdarzeń, natomiast w powiecie grodzkim strażacy usuwali skutki 577 różnego rodzaju zagrożeń. W obszarach chronionych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze ogólna statystyka przedstawia się następująco:  JRG Nr 1 – 680 zdarzeń, JRG Nr 2 – 529 zdarzeń. Natomiast jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, których jest 11 w powiecie, 497 razy samodzielnie podejmowały działania ratownicze. W pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 7 osób, a 102 odniosło obrażenia ciała. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas akcji 60. osobom.

 

Najbardziej intensywnym okresem w ubiegłym roku pod względem interwencyjności w powiecie suwalskim okazał się czerwiec oraz lipiec - po 155 wyjazdów w każdym z tych miesięcy, a najmniej zdarzeń odnotowano w październiku - 75 interwencji. Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych jednostek administracyjnych przedstawia się następująco:

 

- Miasto Suwałki – 577,
- Gmina Suwałki – 167,
- Gmina Filipów - 107,
- Gmina Przerośl – 69,
- Gmina Szypliszki – 67,
- Gmina Raczki – 61,
- Gmina Bakałarzewo – 50,
- Gmina Jeleniewo – 50,
- Gmina Wiżajny – 31,
- Gmina Rutka – Tartak – 30.

 

Źródło: KM PSP Suwałki

Dodaj komentarz