Nowa droga w Filipowie Czwartym

remont drogi gmina filipów

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Filipów Czwarty w gminie Filipów. 

 

W ramach inwestycji został poszerzony pas drogowy oraz wykonano brakujący, półkilometrowy odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów. W ten sposób jednolita nawierzchnia połączyła drogę wojewódzką nr 652 z gminną relacji Filipów Czwarty-Wólka. Roboty budowlane obejmowały m.in. wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, przebudowę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami, wzmocnienie poprzez brukowanie przepustów, odwodnienie pasa drogowego, przebudowę sieci teletechnicznej oraz montaż barier ochronnych.

 

Wartość robót wyniosła 447 319,17 zł. Na te zadanie Gmina Filipów pozyskała 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101876B w miejscowości Filipów Czwarty”.

 

Dodaj komentarz