Dotacja na przebudowę drogi do Garbasu Drugiego

500 tys. zł dofinansowania na przebudowę drogi do Garbasu Drugiego

500 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina Filipów na przebudowę drogi do Garbasu Drugiego.

 

Gmina Filipów jako jedyna w Powiecie Suwalskim otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom, środkom Gminy Filipów i Powiatu Suwalskiego zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki, stanowiącej dojazd do byłego PGR-u w Garbasie Drugim na terenie Gminy Filipów. W zakres prac wchodzi przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni brukowcowej na bitumiczną na odcinku 3,3 km. Planowany termin realizacji zadania to 2021-2023 r.

 

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dodaj komentarz