Droga Wiżajny - Smolniki zamknięta

całkowite zamknięcie drogi powiatowej Wiżajny - Smolniki

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna w Suwałkach informuje, że w dniach 15-17 czerwca z przyczyn technologicznych wymagane jest całkowite zamknięcie drogi powiatowej Wiżajny - Smolniki.


Zamknięcie spowodowane jest wykonaniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Objazdy poprowadzone zostały drogami gminnymi.  - W związku z powyższym w obrębie prowadzonych robót będzie wprowadzone nowe oznakowanie wynikające z zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy. Zakłada się, że po zakończeniu dniówki roboczej ruch na drodze powiatowej będzie przywracany. Wszystkich użytkowników drogi prosimy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonego oznakowania w obrębie prowadzonych robót - informuje Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe. 

Dodaj komentarz