Do Wiłkupi nową drogą

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej z Wiżajn do Wiłkupi

 

Zakończyła się inwestycja drogowa związana z przebudową i rozbudową drogi powiatowej z Wiżajn do Wiłkupi. 

 

Droga powiatowa nr 1128B Wiżajny – Stankuny – Wiłkupie – Wiżajny (ul. Suwalska i Wierzbołowska w Wiżajnach) została przebudowana. Inwestycja stanowiła jedną z części większego zadania pod nazwą "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki”. 

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, z którą Powiat Suwalski podpisał umowę w kwocie ponad 3,5 mln zł. Przebudowa polegała na poszerzeniu nawierzchni jezdni, budowie jednostronnego chodnika, zatoki parkingowej, kanału technologicznego oraz zapewnieniu prawidłowego odwodnienia jezdni. 

- Przebudowana droga ułatwia dostęp komunikacyjny mieszkańcom gminy Wiżajny, w której znajduje się siedziba Gminy, Ośrodek Zdrowia, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, kościół oraz liczne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Ze względu na lokalizację w terenie o wysokich walorach turystycznych realizacja zadania znacząco wpłynie na wizerunek miejscowości, podniesie walory estetyczne oraz bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Będzie to miało istotny wpływ na rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wybudowany chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych udających się na cmentarz - informuje Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Inwestycja została dofinansowana Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Suwalski na całe zadanie pozyskał kwotę 17 575 000 zł.   

2 Komentarzy

Dodaj komentarz