Szkolenia szansą na nowy start dla osadzonych

Projekt POWER w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Kursy przygotowujące do pracy w sektorze budowlanym, w zawodzie spawacza, fryzjera, ogrodnika i kucharza zorganizowano w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

 

Zakończyła się realizacja Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Areszt Śledczy w Suwałkach w trakcie trwania projektu przeprowadził 33 cykle szkoleniowo - aktywizacyjne. Pełnym wsparciem zgodnie z założeniami objęto 393 skazanych. 

 

Celem całego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego było: 

  • nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
  • aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego;
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych skazanych, a co za tym idzie, zwiększenie ich szans na znalezienie pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Zgodnie z analizą rynku pracy powiatu suwalskiego, przeprowadzaną w trakcie trwania całego projektu, zorganizowano kursy przygotowujące do pracy w sektorze budowlanym, w zawodzie spawacza, fryzjera, ogrodnika i kucharza.

 

Źródło: Areszt Śledczy w Suwałkach

Dodaj komentarz