Dotacje na wymianę pieca – wkrótce nabór wniosków

Wnioski o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Od 15 lutego będzie można składać wnioski o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na ten cel Miasto Suwałki przeznaczy w tym roku 200 tysięcy złotych.

 

- Ten program działa w naszym mieście już od 5 lat. Dzięki jego realizacji w 341 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 199  mieszkańców Suwałk. 84 zabudowania podłączono do sieci PEC. W 58 budynkach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 1.174.904,39 zł – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Do ubiegania się o dotację uprawnieni są właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Suwałki. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

 

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

 

Jeżeli dochód przypadający na 1 członka rodziny wyniesie do 1100 zł to osoba ta będzie mogła otrzymać dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 6.000 zł. Jeżeli dochód na 1 osobę zawiera się w przedziale od 1101 do 1600 zł to otrzyma dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 4.000 zł. Ostatnia grupa to dochód powyżej 1600 zł na osobę. Wtedy wnioskodawca otrzyma do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 3000 zł.

 

Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca. Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

1 Komentarzy

Pokotom

01/02/2021

Niesamowite! Kolosalne pieniądze już lecę ustawić się w kolejce 

Dodaj komentarz