Strażacy przygotują lodowiska i ślizgawki

Kampania Komendanta Straży Pożarnej pt. „Bezpieczne Lodowiska 2023”

 

Rozpoczęła się kampania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pt. „Bezpieczne Lodowiska 2023”. Akcja polega na udzielaniu pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do utworzenia lodowisk lub ślizgawek.

 

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne. Strażacy udzielą pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do utworzenia lodowisk lub ślizgawek m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

 

Założenia akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023”:

 

  1. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  2. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu, przez zgłaszającego, poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.
  3. Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.
1 Komentarzy

figurówka

23/01/2023

w wizji widzę powstanie...0 lodowisk (zero słownie), jaki wół cielesny dał ten przepis 4? czy to duży czy to mały człowiek, to odpowiedzialność za ewentualne urazy spada na rodzica lub zainteresowanego; żaden dyrektor nie miałby spokojnego snu mając wylane lodowisko na swoim terenie...

Dodaj komentarz