Radni przyjęli program opieki wytchnieniowej na 2023 rok

uchwała ws. realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" w Suwałkach

 

W środę (29.03) podczas sesji Rady Miasta suwalscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa" w Suwałkach.

 

Głównym celem programu "Opieka wytchnieniowa" jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej realizowana będzie w formie: 

 

  1. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w wymiarze nie przekraczającym 240 godzin na jednego uczestnika, 
  2. pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej „Kalina" w Suwałkach, w którym wyodrębniono I miejsce pobytu: 

a) limit usług opieki całodobowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni tj. 336 godzin, 
b) zakres usług obejmuje opiekę całodobową i wyżywienie. 

 

Miasto Suwałki pozyskało na ten cel środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. W ramach przyznanych środków z budżetu państwa możliwe będzie zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców Suwałk następujących usług opieki wytchnieniowej: 

 

  • pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w łącznym wymiarze 2733 godzin dla 12 osób. Koszt realizacji zadania 90.264,22 zł 
  • pobyt całodobowy w DPS „Kalina' w Suwałkach w łącznym wymiarze 56 dni dla 4 osób. Koszt zadania 36.7 19,59 zł

 

Uczestnicy, którym przyznano pomoc nie ponoszą odpłatności za usługę. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Dodaj komentarz