Apel prezydenta Suwałk do suwalskich stomatologów

Brak nocnej opieki dentystycznej w Suwałkach

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk skierował prośbę do suwalskich stomatologów o rozważenie możliwości zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

 

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie zakontraktował w Suwałkach świadczeń opieki stomatologicznej, które byłyby świadczone nocą, w weekendy i święta. W ocenie włodarza nie można pozostawiać około 70. tysięcy mieszkańców Suwałk bez możliwości uzyskania pomocy doraźnej w przypadku bólu zęba w sobotę, niedzielę lub święta.

 

Z informacji przesłanej przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ wynika, że na postępowanie konkursowe ogłoszone na powyższe usługi wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez podmiot świadczący usługi w Białymstoku. Zaistniała sytuacja znacząco wpływa na ograniczenie dostępności do świadczeń stomatologicznych w godzinach nocnych i dni wolne od pracy.

 

- Apeluję o wzięcie pod uwagę wyżej wymienionych kwestii i podjęcie działań, które wpłyną na zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych mieszkańców Suwałk w godzinach nocnych, w sobotę, niedzielę lub święta - przekazał Renkiewicz.

Dodaj komentarz