Powstanie Szkolny Budżet Obywatelski

CUMULUS, czyli szkolny budżet partycypacyjnego w suwalskich szkołach

 

Od roku szkolnego 2023/2024 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, planowane jest wprowadzenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Z propozycją wprowadzenia programu CUMULUS, czyli szkolnego budżetu partycypacyjnego w suwalskich szkołach wyszli radni klubu Suwałki Przyszłości. Jak przekazali w piśmie skierowanym do prezydenta Suwałk, od lat widzą narastający kryzys w polskiej edukacji, który spotęgowany przez COVID, zmniejszył zaangażowanie społeczne młodych ludzi i w połączeniu z innymi trendami globalnymi doprowadził do znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego młodzieży, jej poczucia sprawczości i wspólnoty celów. Proponowane działanie miałoby zaspokoić szereg potrzeb o charakterze społecznym: młodym — sprawczość i realizacja własnych pomysłów, szkołom — tworzenie doświadczeń współpracy na rzecz tego, co wspólne (integracji wokół celów), samorządowi — ożywienie „dorosłego" budżetu obywatelskiego w przyszłości. 

- Szkolny budżet obywatelski przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce — uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują na zasadach ustalonych przed społeczność szkolną. Jest to pomysł na ożywienie demokratyczne w szkołach, edukację ekonomiczną i polityczną młodzieży oraz realizację nowatorskich pomysłów. Pomysł realizowany z powodzeniem przez szkoły w Białymstoku, Lublinie, Ełku, Olecku, Prostkach czy Wasilkowie - argumentowali radni.

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że program małych projektów szkolnych funkcjonuje w suwalskich szkołach już od 2015 roku w ramach Konkursu „Rozwijam swoje pasje" na dofinansowanie projektów  interdyscyplinarnych i inicjatyw uczniowskich. Dofinansowanie małych projektów szkolnych odbywało się w formie bezpośredniego wsparcia finansowego inicjatyw edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, naukowych, integracyjnych, dotyczących integracji społecznej, wolontariatu, dziedzictwa regionalnego i kulturowego, w kwocie 5.000,00 zł. Od 2015 r. do 2022 r. szkoły otrzymały łącznie 275.463,00 zł na realizację 67 małych projektów szkolnych. W ramach projektów w szkołach odbywały się m.in. akcje charytatywne, przeglądy muzyczne, prezentacje talentów uczniów, plenery fotograficzne, imprezy sportowe, warsztaty fotograficzno-filmowe, warsztaty kulinarne, zajęcia muzyczno-taneczne, rękodzielnicze, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, literackie, zajęcia z astronomii, zajęcia z tworzenia interaktywnych robotów z klocków. W ramach konkursu uczniowie zbudowali nawet balon stratosferyczny, a także uczestniczyli w zajęciach rozwijających wiedzę o czasach PRL oraz brali udział w wycieczkach edukacyjnych po Suwałkach i Suwalszczyźnie.

- Dotychczas szkoły, które przystępowały do konkursu otrzymywały kwotę do 5.000,00 zł na każdy złożony i pozytywnie oceniony przez komisję projekt. Od roku szkolnego 2023/2024 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, planowane jest wprowadzenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, którego regulamin zostanie opracowany w oparciu o doświadczenia Konkursu „Rozwijam swoje pasje" oraz interpelację - przekazał w odpowiedzi prezydent.

Dodaj komentarz