Awanse zawodowe 42 suwalskich nauczycieli

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 42 nauczycielom, miało miejsce w poniedziałek (28.08) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

 

Wczoraj Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk wręczył każdemu nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, podziękował za dotychczasową pracę na rzecz uczniów, zaangażowanie i wytrwałość oraz życzył dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy, osiągnieć dydaktycznych i wychowawczych, a także zrealizowania edukacyjnych celów.

 

Według przepisów dotychczasowych, warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W przypadku nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy według nowych przepisów warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, a także zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

- Wszyscy nauczyciele spełnili powyższe warunki, a tegoroczne egzaminy były na bardzo wysokim poziomie. Świadczy to o dużym wkładzie pracy nauczycieli i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie - informuje suwalski Ratusz.

2 Komentarzy

Zdziś

29/08/2023

Ekonomicznie...po 1 kwiatku, dziwne że ludzie na takie coś przychodzą...

Dodaj komentarz