WKU w Suwałkach zaprasza do zawodowej służby

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach - nabór

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie podoficerów.

 

Bardzo często osoby mieszkające w Suwałkach, Sejnach i Augustowie pytają się o możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej. W odpowiedzi na zainteresowanie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach przedstawia ofertę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Jednostka poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie podoficerów:

 

 • podoficer młodszy (kapral, starszy kapral, plutonowy);
 • podoficer starszy (chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy).

 

Miejsce służby: Suwałki, Białystok, Łomża, Hajnówka. Kwalifikacje odbędą się 17 grudnia br. o godz. 08.00 (ul. Kawaleryjska 70 w Białymstoku). Osoby wyrażające chęć przystąpienia do kwalifikacji powinny posiadać:

 

 •     strój sportowy;
 •     obuwie sportowe;
 •     książeczkę wojskową;
 •     dowód osobisty;
 •     prawo jazdy;
 •     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
 •     CV;
 •     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
 •     w przypadku kandydatów z innych służb (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna itp.) dodatkowo takie dokumenty jak: ostatnia opinia służbowa oraz akt    mianowania na ostatni stopień;
 •     żołnierze rezerwy ubiegający się ponownie o powołanie do zawodowej służby wojskowej dodatkowo dokumenty: świadectwo służby, akt mianowania, dokumenty potwierdzające rozliczenie się z należności mieszkaniowych.

 

Szczegółowe informacje nt. kwalifikacji w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej można uzyskać pod nr tel. 723 252 869. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza żołnierzy rezerwy do zapoznania się z ofertą zawodowej służby wojskowej w jednostkach na terenie całego kraju, tel. 261 347 357.

2 Komentarzy

Dodaj komentarz