WCR zaprasza rezerwistów na kursy

Kursy Przeszkalania Kadr Rezerwy - Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach

 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zaprasza wszystkich rezerwistów zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji do udziału w Kursach Przeszkalania Kadr Rezerwy.

 

Kursy przeszkalania kadr rezerwy są bezpłatne. Dzielą się na kursy doskonalenia i przekwalifikowania. O udział w nich mogą ubiegać się żołnierze pasywnej rezerwy - ochotnicy spełniający określone wymagania, między innymi dotyczące wykształcenia, odbytych wcześniej szkoleń wojskowych, wykonywanego zawodu.

 

Kursy oficerskie przeznaczone są dla żołnierzy pasywnej rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji będzie uznawana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową i posiadane wykształcenie i kwalifikacje zbieżne z profilem kursu.

 

Na kursy podoficerskie powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynna służbę wojskową (w pierwszej kolejności ochotnicy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub dobrowolną zasadniczą służbę wojskową). Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej np. terytorialną służbę wojskową.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach można uzyskać pod numerem tel.: 261 347 357

2 Komentarzy

Anonymous

21/01/2023

Zastanawiam się nad wytoczeniem procesu za zabranie mi, wbrew mej woli, 2 lat z młodości na służbę w LWP. Tylko kogo zaskarżyć  ?

Dodaj komentarz