Stanowisko Ratusza ws. ulicy Wigierskiej

plan zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej

Władze Suwałk odniosły się do informacji dotyczących procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej oraz zaniepokojenia jej mieszkańców, co do przyszłości ich domów.

 

- Urząd Miejski w Suwałkach informuje iż Prezydent Suwałk nie planuje inwestycji związanych z przebudową ul. Wigierskiej, w tym jej poszerzeniu, ani innych inwestycji na terenie objętym projektem planu. Miasto Suwałki nie dysponuje również żadnymi informacjami o planach deweloperów, co do tego terenu. Procedowany plan miejscowy daje właścicielom nieruchomości możliwość zmiany zabudowy ich działek. Nie nakłada na nich obowiązku ani wyburzeń, ani budowy nowych obiektów. Tylko od ich woli i decyzji będzie zależało, czy dojdzie na tym terenie do jakichkolwiek zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

 

Procedowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy wyłącznie północnej pierzei ulicy Wigierskiej na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Utrata i nie obejmuje swym zakresem pasa drogowego ulicy Wigierskiej. Procedura planu wszczęta została na wniosek jednego z właścicieli nieruchomości i ma na celu umożliwienie mu realizacji więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Plan ten w istotny sposób nie zmienia ustaleń obecnie obowiązującego planu miejscowego - czytamy w oświadczeniu.

2 Komentarzy

Alonzo Mordziaty

27/01/2021

I TAK MA BYĆ! Nie będzie urzędnik pod rączkę z deweloperem zarządzał moją działką. A do wsioków, co im się rudery nie podobają na Wigierskiej. Zechcę, to se postawię taką ruderę, że każdy ze szczurów z innych ruder będzie miał za punkt honoru, żeby u mnie zamieszkać. Znalazła się arystokracja z pciewia dolnego, co jej się wychodki nie podobają w środku miasta... Nie podobają, to paszli na wybetonowane i wyasfaltowane blokowiska i tam sobie łby rozbijajcie na zdrowie.

Dodaj komentarz