Radni za utworzeniem w mieście Zakładu Radioterapii

Stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia wobec projektu utworzenia Zakładu Radioterapii

 

W środę (27.09) podczas sesji Rady Miasta suwalscy radni jednogłośnie poparli inicjatywę utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach.

 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta suwalscy radni przyjęli Stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia wobec projektu utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach. Każdego roku ok. 100 tys. Polaków umiera na raka, natomiast nowotwory diagnozuje się u 170 tys. Polaków rocznie. Obecnie z chorobą nowotworową żyje około 1,17 mln naszych rodaków. Niestety Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu chorób nowotworowych ze wszystkich krajów OECD, to jest ok. 228 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Według prognoz Krajowego Rejestru Nowotworów do 2025 roku w Polsce nastąpi wzrost liczby zachorowań wśród kobiet o 25,1% i o 13,9% wśród mężczyzn. Natomiast w perspektywie roku 2029 szacuje się, że liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych przekroczy 213 tys., co oznacza 18% wzrost.

 

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa podlaskiego, odpowiadając za 237 zgonów na 100 tys. mieszkańców rocznie. Należy podkreślić, że nowotwory złośliwe, zgodnie z „Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa podlaskiego" najbardziej zagrażają w województwie podlaskim mieszkańcom miasta Suwałki. Natężenie umieralności na raka jest o 12,5% wyższe niż przeciętnie dla Polski i tylko dzięki korzystnej strukturze wieku mieszkańców miasta i gminy współczynnik rzeczywisty zgonów jest o 5,9% niższy od ogólnopolskiego. Mając na uwadze przewidywany wzrost zachorowań Rada Miejska w Suwałkach zachęca Ministra Zdrowia do wyboru zgłoszonego projektu utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach jako Ośrodka Satelitarnego Białostockiego Zakładu Radioterapii. Jego powstanie będzie stanowiło zaplecze dla mieszkańców subregionu suwalskiego, łomżyńskiego i ełckiego, stanowiąc bazę do skutecznej diagnostyki i leczenia nowotworów w tym regionie Polski. 

 

Treść Stanowiska:

 

Rada Miejska w Suwałkach w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta udziela pełnego poparcia działaniom podejmowanym w sprawie poprawy dostępności i jakości opieki onkologicznej świadczonym mieszkańcom subregionu suwalskiego.

 

Rada Miejska w szczególności popiera inicjatywę Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zmierzającą do utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach.

 

Rada wnioskuje do Ministra Zdrowia o zaakceptowanie wniosku złożonego w powyższej sprawie przez Białostockie Centrum Onkologii do konkursu nr FM- SIS.02.ONKO.2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w lutym 2023 r. pod nazwą Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń onkologicznych województwie podlaskim odpowiedzią na potrzeby demograficzne i epidemiologiczne stawiane przed Białostockim Centrum Onkologii". W ramach tego Projektu wnioskodawca zaplanował realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Satelitarnego BCO w zakresie radioterapii w Suwałkach".
 

2 Komentarzy

Anonymous

06/10/2023

Niech najpierw znajdą lekarzy specjalistów którzy będą tam pracować, bo postawią za grube miliony a będzie stało puste.

Ale jeśli w Suwałkach ma coś być budowane co nie jest kolejną Biedronką, Lidlem, Aldi czy Kauflandem to jestem za a nawet przeciw.

Dodaj komentarz