Radna chce konsultacji społeczny ws. parku

koncepcja budowy parku pomiędzy ul. Putry, Andersa i Minkiewicza w Suwałkach

Z interpelacją przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących koncepcji budowy parku na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa i Minkiewicza w Suwałkach wystąpiła, Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki".

 

Przyjęty podczas sesji Rady Miasta w grudniu projekt budżetu miasta na rok 2021 zakłada budowę parku na Osiedlu Północ przeznaczając kwotę 200 000,00 zł na tę inwestycję. W związku z tym Radna Ruszewska złożyła do prezydenta Suwałk interpelację, aby ten przeprowadził konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych instytucji dotyczących koncepcji tego
parku i jego kształtu oraz nadania mu nazwy z uwzględnieniem zdania suwalczan.

 

Zdaniem radnej takie działanie pozwoli m.in, znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

 

  • jakie są oczekiwania mieszkańców względem planowanych funkcji w parku i jak powinien zostać nazwany park (warto nazwać park, a nie posługiwać się określeniem parku jako miejsce na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa i Minkiewicza w Suwałkach),
  • jakie nasadzenia gatunków drzew, krzewów czy bylin powinny pojawić się w parku,
  • gdzie na tym obszarze można wprowadzić nowe nasadzenia zieleni, tak aby roślin było dużo, ale nie ograniczały one niewielkiej dostępnej przestrzeni,
  • w których miejscach i w jakiej ilości mogą zostać ustawione ławki i inne elementy małej architektury,
  • jakie są potrzeby w zakresie działań kulturalno-edukacyjnych na tym obszarze?

 

Konsultacje można przeprowadzić za pośrednictwem specjalnego formularza konsultacyjnego, który można byłoby wypełnić online lub też dostarczyć do urzędu. W ten sposób zebrane zostaną szczegółowe wytyczne do projektowania parku, uwzględniające głos jego użytkowników - proponuje Ruszewska.

Dodaj komentarz