PSL w Suwałkach o "Uczciwej Polsce"

 

Problem dostępu do mieszkań, problem osób starszych i ich samotnego życia, czy problem osób ciężko pracujących - rozwiązania tych zagadnień proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe w swojej inicjatywie "Uczciwa Polska".

 

Konferencja prasowa Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Posła na Sejm RP Stefana Krajewskiego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego odbyła się w poniedziałek (05.12) na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Tematem konferencji było przedstawienie szczegółów projektów ustaw PSL zawartych w haśle "Uczciwa Polska", pod którymi będą zbierać podpisy. Są trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia, a zawierają się w hasłach: "praca która się opłaca", "własny kąt" i "dziedziczenie emerytur". Skierowane są do osób młodych, ciężko pracujących i do seniorów.

- Projekt "praca która się opłaca" dedykowany jest dla osób aktywnych. Osoby, których dotyka kryzys gospodarczy, chcą dodatkowo zasilić swój budżet, podejmują dodatkowe aktywności zawodowe. Kiedy ją podejmują, również potrącane są wszelkie składki i obciążenia, które towarzyszą już pierwszemu zatrudnieniu. Uważamy to za niesprawiedliwe. To zamiast otwierać aktywność człowieka ją blokuje. Dlatego w projekcie naszej ustawy jest to, że kolejne, drugie, trzecie zatrudnienie, forma jest obojętna, nie będzie opodatkowane z tytułu wykonywania tej pracy, nie będą odprowadzane żadne składki - mówił Piotr Zgorzelski. 

Pod hasłem "własny kąt" kryje się dofinansowanie do kredytu dla młodych i stała stopa oprocentowania. 100 tysięcy złotych wkładu własnego ma wpływać bezpośrednio na konto młodych ludzi kupujących mieszkanie lub rozpoczynających budowę domu. Do tego dochodzi możliwość zaciągnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego ze stałym oprocentowaniem w wysokości 1,5%. Wszystko po to, jak mówił Stefan Krajewski aby młodzi ludzie mieli pewność, że jeśli zaciągnął dziś kredyt to będzie ich stać na jego spłatę i będą mogli normalnie żyć. 

 

O dziedziczeniu emerytur mówił z kolei Cezary Cieślukowski. Propozycja PSL jest taka, aby współmałżonek, którego najbliższa osoba zmarła, miał prawo do dziedziczenia 100% własnej emerytury i 50% emerytury zmarłego współmałżonka lub 100% emerytury współmałżonka i 50% własnej. Chodzi tu zarówno o emerytury, renty, jak i świadczenia przedemerytalne. 

 

6 Komentarzy

To robi się coraz dziwniejsze. Młodzi studenci przeważnie pracują na zlecenie i do 26 roku życia nie płacą ani składek ani podatku. Czy PSL chce żeby społeczeństwo nie płaciło tych składników do 35 lub 40 roku życia? Dziedziczenie świadczeń przedemerytalnych, czyli zasiłków przedemerytalnych (dla bezrobotnych). Wdowy będą w 100% dziedziczyć po mężach i 100% będą dziedziczyć dzieci do 26 roku życia przepraszam do 35 roku życia. Kto będzie odprowadzać podatki i odkładać na emeryturę? Czy PSL i PIS to to samo?

Dodaj komentarz