Nowy system monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków w PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

Zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków to jedna z kilku inwestycji, które przeprowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w wysokości 373 tys. euro (około 1,7 mln zł) na realizację projektu „Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska. 

 

Pod tą nazwą kryją się inwestycje związane m.in. z doposażeniem laboratorium PWiK w urządzenie do pobierania próbek ścieków surowych oraz zmywarkę przemysłową do wyposażenia laboratoryjnego. Zmodernizowana zostanie stacja zlewcza na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Nowa stacja będzie umożliwiała m.in. automatyczny pobór próbek ścieków z beczkowozów oraz automatyczny pomiar parametrów: pH, przewodność i temperatury ścieków. Kolejną inwestycją będzie modernizacja stacji do przygotowania polielektrolitu, tj. stacji do ciągłego i automatycznego przygotowania polimerów niezbędnych w procesie zagęszczania osadu ściekowego. 

 

Jednak najważniejszą inwestycją jaka zostanie zrealizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej będzie zakup i wdrożenie nowego systemu monitoringu i obsługi oczyszczalni ścieków - SCADA. System ten umożliwia precyzyjną kontrolę procesów zachodzących na oczyszczalni oraz sterowanie procesem oczyszczania ścieków i pracą komór biologicznych. Projekt będzie realizowany z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym z Alytusa na Litwie - UAB „Dzūkijos vandenys“.

Dodaj komentarz