Noworoczne spotkanie z Prezydentem

Noworoczne spotkanie z Prezydentem

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Suwalskiej Rady Seniorów w piątek 10 stycznia w ratuszu członkowie Rady spotkali się z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk.

Prezydent dziękował Radzie za rok owocnej pracy i złożył życzenia noworoczne, życząc przede wszystkim zdrowia i dobrej współpracy zarówno z samorządem, jak i wszystkimi środowiskami, działającymi na rzecz seniorów. Następnie omówiono harmonogram wydarzeń roku jubileuszowego 300-lecia Suwałk, dyskutowano o ofercie kulturalnej współtworzonej z seniorami oraz omówiono funkcjonujące programy społeczne dla seniorów, a także plany uruchomienia całodziennego i dziennego domu pobytu dla seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, Leszek Lewoc, dyrektor MOPR, Dorota Szczęsna, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Dodaj komentarz