Mniej mandatów, większa skuteczność i społeczne zaufanie

Mniej mandatów, większa skuteczność i społeczne zaufanie

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.

W spotkaniu uczestniczyły władze Suwałk i powiatu suwalskiego z prezydentem Czesławem Renkiewiczem i starostą Witoldem Kowalewskim. Głos w trakcie odprawy zabrali poseł Jarosław Zieliński i Daniel Kołnierowicz, komendant podlaskiej policji, którzy chwalili wyniki osiągane przez mundurowych. Sprawozdanie roczne przedstawił z kolei Adam Miezianko, komendant suwalskiej placówki.

Z danych przedstawionych przez komendanta wynika, że 75% społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę policji, a w ankiecie CBOS września 2019 wynika, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją. Tuż za nią z jednym punktem mniej znajduje się Wojsko. Co do samych liczb - w minionym roku w regionie wzrosła liczba wypadków drogowych (z 38 na 40), a spadła kolizji (z 1376 na 1334). Na drogach doszło do śmierci ośmiu osób (6 w 2018 r.), a 45 osób zostało rannych (46 w 2018 r.). Mundurowi zatrzymali w minionym roku 51 nietrzeźwych kierowców, czyli o jednego więcej niż w 2018. Znacząco spadło liczba mandatów - wystawiono ich o trzysta mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność w kategorii 7 przestępstw monitorowanych również była wysoka, gdyż wyniosła ponad 50 procent, co jest najlepszym wynikiem w Województwie.

Miezianko w swoim wystąpieniu chwalił również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której od początku jej działania odnotowano 7760 zgłoszeń z czego potwierdzonych i wyeliminowanych zostało 4865. Komendant zwrócił również uwagę na szybki czas reakcji funkcjonariuszy od momentu przyjęcia zgłoszenia. Przy pilnych interwencjach średni czas dotarcia mundurowych na miejsce zdarzenia wyniósł siedem minut i dziesięć sekund.

Rok 2019 to również czas wielu inwestycji. Za ponad 7 milionów złotych termomodernizację z modernizacją przeszedł budynek zakładowy wyposażony w sprzęt diagnostyczny, wybudowany został posterunek w Raczkach (ponad 1,5 mln zł) i w Słobódce (1,9 mln zł), a w realizacji jest przewidziana na ok 11 mln zł przebudowa budynku administracyjnego.

 

Dodaj komentarz