Leszek Lewoc nagrodzony w Pałacu Prezydenckim

nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  Marlena Maląg, z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego wręczyła 18 listopada 2021r. w Pałacu Prezydenckim nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

 

Wśród laureatów znalazł się Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Nagroda została przyznana za niekonwencjonalne i innowacyjne podejście do pracy i kierowania zespołem pracowników, stworzenie koalicji organizacji pozarządowych, których głównym celem jest pomoc potrzebującym oraz za budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej.

 

Leszek Lewoc - samorządowiec, działacz społeczny,  od 40 lat umiejętnie łączący pracę zawodową z bardzo aktywną działalnością społeczną. Podejmuje i realizuje wiele cennych inicjatyw skierowanych do osób potrzebujących, a w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W 2017 roku wychodząc naprzeciw Uchwałom Sejmu RP, Senatu RP i Episkopatu Polski, w których to ogłoszono rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta, zainicjował i zrealizował z pracownikami Ośrodka  szereg działań mających na celu propagowanie postaci Świętego Brata Alberta. Uwieńczeniem niniejszych obchodów było nadanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach sztandaru z wizerunkiem Świętego Brata Alberta oraz mottem „Powinno się być tak dobrym jak chleb”.

 

Kolejną inicjatywą było dążenie do ustanowienia Św. Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. 28 sierpnia 2020 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień udzielonych jej przez Papieża Franciszka,  ogłosiła św. Brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Swoje uznanie dla tego przedsięwzięcia wyraził w liście Abp. Stanisław Gądecki „….Szanowny Panie Dyrektorze, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Ojciec Święty Franciszek ogłosił Św. Brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Cieszę się, że inicjatywa Szanownego Pana Dyrektora, wsparta modlitwą i zaangażowaniem środowiska pracowników pomocy społecznej, została przyjęta z uznaniem przez Stolicę Apostolską i pomyślnie sfinalizowana”.

 

2 Komentarzy

mieszkaniec

19/11/2021

Gratulacje Panie Dyrektorze.Pan Dyrektor i Prezydent to jest przykład jak można świetnie współpracować pomimo róznych poglądów politycznych. Jest tylko jedna zasadnicza prośba do Pana Lewoca w imieniu pracujących Suwalczan - prosimy o pomysł na program aby pomoc trafiała do faktycznie potrzebujących.

Dodaj komentarz