Strategii Rozwoju Gminy Raczki - ankieta dla mieszkańców

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2023-2032

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2023-2032, władze gminy zwracają się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety.

 

Ankieta ma  na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Raczki, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

- Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na ostateczny kształt dokumentu. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej - informują władze gminy.

Ankiety można składać w terminie od dnia 18.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14,16-420 Raczki
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: ug@raczki.pl,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Raczki (Punkt Obsługi Mieszkańca) w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30.

 

ANKIETA- GMINA RACZKI-STRATEGIA (link do pobrania ankiety):

Wersja pdf

Wersja word

Dodaj komentarz