Osadzeni wkrótce rozpoczną pracę

umowy na zatrudnienie skazanych między Aresztem Śledczym w Suwałkach i Nadleśnictwem Augustów

W poniedziałek (17.01) podpisano umowy między Aresztem Śledczym w Suwałkach i Nadleśnictwem Augustów na zatrudnienie skazanych przy pracach porządkowych oraz gospodarczych w nadleśnictwie. 

 

Podpisy złożyli: Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach mjr Arkadiusz Kawałek oraz Nadleśniczy Wojciech Szostak. Strony umowy zobowiązały się współdziałać w obszarze zatrudniania skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych ekonomicznych i społecznych korzyści.

 

Pierwsi osadzeni do pracy ruszą już w najbliższy piątek. Odbywający karę kierowani będą do prac porządkowych oraz gospodarczych w nadleśnictwach. Zajmą się m.in. odbudową zalesień, pracami pielęgnacyjnymi, porządkowaniem pasów leśnych. Wypracowane przez nich wynagrodzenie oprócz oczywistych profitów dla samych skazanych zasili Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Otwartą drogę do odpłatnego zatrudniania osadzonych dało podpisane we wrześniu 2021 roku porozumienie między Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi będące realizacją programu „Praca dla więźniów”, który zainicjowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz