Muzeum zakupiło nowy obraz

Obraz Franciszka Żmurki "Studium portretowe starca" w Muzeum Okręgowym

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Okręgowe w Suwałkach zakupiło obraz Franciszka Żmurki "Studium portretowe starca".

 

Dotacja budżetowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wyniosła 63 200.00 zł, a całkowita wartość zadania – 80 580.00 zł. W ramach zadania został zakupiony do zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach wczesny  obraz Franciszka Żmurki (1859-1910) Studium portretowe starca, 1877, syg. datowane F. Żmurko / 77 / Monachium, olej, płótno, 97 x 73 cm. 

 

Artysta w latach 1876-1880 studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a od 1877 roku był uczniem szczególnie popularnego wśród polskich studentów akademii Alexandra Wagnera. To w jego pracowni powstało to naturalistyczne studium starszego mężczyzny. Dzieło Franciszka Żmurki, jako praca studyjna, jest szczególnie ważna i cenna dla suwalskiej kolekcji. Pokazuje etap i metodę nauki akademickiej. Praca jest prezentowana na stałej Galerii Malarstwa Monachijskiego w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.    

 

Dodaj komentarz