W Suwałkach powstanie czwarty żłobek miejski

Żłobek powstanie poprzez przebudowę budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał w czwartek (21.09) umowę z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim na dofinansowanie nowego żłobka środkami z programu „Maluch +”. Miasto otrzyma łącznie ponad 8,7 mln zł.

 

W czwartek (21.09) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał kolejne umowy z samorządami, które złożyły wnioski do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” W gronie beneficjentów znalazło się Miasto Suwałki, dzięki czemu w mieście będzie mógł powstać czwarty miejski żłobek z miejscami dla 123 najmłodszych suwalczan. Żłobek powstanie poprzez przebudowę budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ulicy Nowomiejskiej. To budynek, który ma 921,63 m² powierzchni. Miasto ma już gotową koncepcję przebudowy budynku i aktualnie pracuje nad opracowaniem dokumentacji technicznej potrzebnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

- Czwarty już żłobek powinien zaspokoić w 100% potrzeby związane z opieką żłobkową w naszym mieście. Inwestycje zrealizowane w tym zakresie w ciągu ostatnich 10 lat pomogły wielu suwalskim rodzinom w opiece nad dziećmi i powrotem na rynek pracy. Mamy żłobek na północy miasta do którego uczęszcza 109 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk przy ul. Kamedulskiej oferuje opiekę dla 96 dzieci, a żłóbek przy ul. Kościuszki przyjął 122 maluchów. Ze żłobkiem przy ul. Nowomiejskiej będziemy mieli w sumie 450 miejsc – przekazał Czesław Renkiewicz.

Na pełną realizację inwestycji suwalski samorząd ma 3 lata od momentu podpisania umowy.  Roboty budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 2024 roku, a zakończą się zaraz na początku 2025 roku. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 4.411.026,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 595.135,63 zł. Dodatkowo na funkcjonowanie 123 nowopowstałych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Suwałkach przez okres 36 miesięcy Miasto Suwałki otrzyma dofinansowanie w kwocie 3.701.808,00 zł. z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

 

Jak podkreślał podczas spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, obecna edycja programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 jest wyjątkowa. Rząd przeznaczył na nią prawie 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych.

- Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego od samorządów i podmiotów niepublicznych, uzyskały naszą pozytywną opinię. Po akceptacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mamy do podpisania 33 umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i 42 z pozostałymi podmiotami. Chcemy na terenie naszego województwa utworzyć 3 tysiące nowych miejsc opieki. Wnioskowana kwota dofinansowania to 176 mln zł - mówił na konferencji prasowej wojewoda.

Głównym celem nowej edycji programu Maluch+ była likwidacja "białych plam", czyli obszarów, na których obecnie nie działają żadne instytucje opieki nad maluchami. Dzięki wsparciu rządu liczba takich gmin w województwie podlaskim zmniejszy się z 78 do 64. 

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz