Szkoła Polsko-Romska ma 30 lat

społeczność Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej w Suwałkach

 

30-lecie istnienia świętowała w czwartek (13.06) społeczność Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

 

Społeczność szkoły, władze miasta z zastępcą prezydenta Romanem Rynkowskim i wicewojewoda podlaski Paweł Krutul uczestniczyli w czwartek w uroczystych obchodach 30. urodzin Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej w Suwałkach. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta, po której zebrani przenieśli się do budynku szkoły na uroczystą akademię. Były przemówienia, wspomnienia,  gratulacje, prezenty i kwiaty.

 

Szkoła powstała z inicjatywy ks. Jerzego Zawadzkiego – ówczesnego proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. W 1994 r. została wpisana do Rejestru Placówek Niepublicznych  jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska w Suwałkach. Była pierwszą tego typu placówką w kraju. Po śmierci ks. Jerzego Zawadzkiego (2007 r.) kuratelę nad Szkołą przejął nowy Proboszcz parafii – Ks. Jarema Sykulski. Pierwszym nauczycielem i dyrektorem placówki był Jacek Milewski. Obecnie funkcję dyrektora pełni Małgorzata Osowska. W ciągu trzydziestu lat funkcjonowania jej mury opuściło 345 absolwentów.

 

Od 20 maja 2011 roku Szkoła funkcjonuje jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Zmiana rodzaju Szkoły na integracyjną stała się zasadna ponieważ duża liczba dzieci romskich posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz o zagrożeniu z niedostosowaniem społecznym (wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).Nadal istnieje konieczność objęcia nie tylko dzieci romskich, ale i polskich specjalistyczną pomocą oraz wdrażania odpowiedniego dla deficytów rozwojowego procesu wychowawczo-dydaktycznego, który w szkole masowej możliwy jest jedynie w warunkach oddziału integracyjnego. Nadal organem Prowadzącym Szkołę jest parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organem Nadzorującym jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

Szkoła jest szkołą poza obwodową i przyjmuje uczniów z innych szkół, w zależności od potrzeb – przez cały rok szkolny. Siedzibą Szkoły jest budynek parafialny. Adres: ul. Kościuszki 58, 16-400 Suwałki, tel.(87)566 39 37. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, w tym nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia niezbędne do właściwego rozwoju dzieci i ich funkcjonowania. Są to miedzy innymi zajęcia: rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i inne w zależności od potrzeb uczniów. W Szkole zatrudnione są także Asystentki Romskie, które pełnią dodatkową kuratelę nad dziećmi romskimi i wspomagają pracę nauczycieli w ramach poszerzania wiedzy, co do obyczajów i kultury Romów.

 

Źródło: UM Suwałki

4 Komentarzy

Ten, to porządny kapłan kmiocie, więc trochę szacunku. Kiedyś może w ostatniej godzinie, będziesz żebrał o najgorszego kapłana na świecie !

Dodaj komentarz