Potrzeba kładki pieszo-rowerowej przy 1 Maja

Interpelacja w sprawie kładki na Czarne Hańczy

Z wnioskiem o budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Hańcza na wysokości ul. 1 Maja zwrócił się do prezydent Suwałk Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości. 

 

Potrzebę wykonania kładki podnieśli mieszkańcy Osiedla Polna. Realizacja tej inwestycji miałaby umożliwić lepszą komunikację osiedla z centrum miasta. Kładka może również stanowić istotny element bulwarów nad Czarną Hańcza. 

 

- W przyjętym na ostatniej sesji Rady Miasta, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Łąkowej, uwzględniono ciąg komunikacyjny biegnący od rzeki Czarna Hańcza do ulicy Zahańcze, jednakże jego przebiega wytyczono na gruntach prywatnych. W związku z tym wnoszę o rozpoczęci procedury wykupu tego terenu od dotychczasowych właścicieli, a w dalszej perspektywie w miarę możliwości budżetowych realizację całości inwestycji - interpeluje radny Bezdziecki. 
 

1 Komentarzy

Anonymous

04/12/2020

Wielu właścicieli prywatnych posesji położonych nad rzeką Czarna Hańcza postawiła ogrodzenia uniemożliwiające przejście wzdłuż rzeki. Tak jest przy Gałaja, Staszica, i tak jest też w rejonie opisanym w interpelacji radnego. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Czy prawo swobodnego  dostępu do do rzeki nie obowiązuje w Suwałkach? Jakie działania podejmie Prezydent aby zagwarantować mieszkańcom dostęp do rzeki? Proszę  pana radnego aby zadał te pytania Prezydentowi Miasta na najbliższej Sesji.

Dodaj komentarz