14 miejsce Suwałk w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych

Miasto Suwałki zajęło 14 miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych

Miasto Suwałki zajęło 14 miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych przygotowanym przez międzynarodową firmę doradczą Arcadis. To awans w porównaniu z raportem z 2018 roku, kiedy to nasze miasto zajęło 25 miejsce.

 

14 pozycja to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że przed nami znalazły się praktycznie wszystkie miasta wojewódzkie oraz większe od Suwałk miasta skupione wokół dużych aglomeracji. Zestawienie przygotowano na podstawie wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. - Suwalski samorząd od kilku lat największy nacisk kładzie na rozwój przedsiębiorczości i obrana kilka lat temu strategia przynosi dziś efekty. Mamy świetnie prosperujące zakłady na terenie strefy ekonomicznej. Duże strategiczne inwestycje oraz świetnie rozwijający się rynek budowlany i mieszkaniowy, a także ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu. Miejsce Suwałk w rankingu obok dużych polskich miast to wynik ciężkiej pracy i konsekwentnej realizacji postawionego celu – tłumaczy Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa (1. miejsce), Toruń (2. miejsce) i Zielona Góra (3. miejsce). W zestawieniu z tej części Polski znalazły się jedynie Suwałki oraz Białystok, który zajął 11 miejsce. Pozycje w środkowej części rankingu zajęły głównie miasta średniej wielkości. Można dostrzec, że wśród nich znajduje się duża liczba byłych miast wojewódzkich sprzed reformy administracyjnej, np. Siedlce (17. miejsce) czy Elbląg (26. miejsce).

 

A tak o Suwałkach piszą autorzy rankingu: W ostatnich kilku latach w mieście wykonano szereg inwestycji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej a tym samym do poprawy jakości powietrza. Były to m.in. wymiana oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED, kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków, czy wdrożenie miejskiego systemu roweru publicznego, zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej, budowa infrastruktury do obsługi transportu miejskiego zrealizowana w ramach projektu „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki”. Kolejnym zasługującym na uwagę projektem była rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza, w tym wykonanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, nasadzenia zieleni (trawniki i łąki kwiatowe) z elementami małej architektury, oświetlenie terenu, budowa nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków. Wszystkie te i inne, nie wymienione tu inwestycje wzmacniają pozycję miasta w obszarach zrównoważonego rozwoju. Miasto Suwałki jest w trakcie realizacji projektu pt. „Healthy Boost – Miejskie laboratoria na rzecz lepszego zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego - pobudzanie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach”, którego celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) i dobrobytu społecznego mieszkańców RMB poprzez poprawę międzysektorowych polityk miejskich.

Dodaj komentarz