Przebudują drogę Dowspuda - Kurianki

Powiat w Suwałkach podpisał umowę na przebudowę drogi Dowspuda - Kurianki

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na przebudowę drogi powiatowej Dowspuda - Kurianki.

 

Wskazany do przebudowy odcinek drogi powiatowej leży przy granicy administracyjnej Powiatu Suwalskiego, ulepszając dostępność zarówno do drogi wojewódzkiej nr 655 Raczki - Suwałki jak i do drogi wojewódzkiej nr 662 Suwaki - Augustów na terenie Powiatu Augustowskiego. Przebudowa drogi powiatowej będzie obejmowała m. in.: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m długości 1670,5; umocnienie poboczy drogi oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

 

Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na bitumiczną oraz wykonanie oznakowania pionowego ma znacząco wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminować zapylenie otoczenia drogi. Ma też poprawić warunki przepustowości i nośności drogi. Konstrukcję nawierzchni dla obciążenia ruchem KR1/2 zaprojektowano do wykonania z betonu asfaltowego. Odwodnienie jezdni będzie odbywało się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów odwadniających lub na przydrożne skarpy.

 

Długość przebudowanego odcinka - 1,670.5 km. Okres realizacji zadania: maj 2021 - sierpień 2021. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 047 411,09 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota ta uległa obniżeniu i wyniosła 630 484,56 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 312 308,19 zł. Wkład Gminy Raczki stanowi 170 000 zł.

1 Komentarzy

Droga żwirowa jest dużo bezpieczniejsza od bitumicznej, bo nie ma na niej szalejących "dawców nerek". W dodatku może wyskoczyć łoś i tragedia gotowa przy większej szybkości.

Dodaj komentarz