Otwarcie hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach, nowa hala, wizyta Michała Wosia

W poniedziałek (22.02) na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach otwarta została nowa hala produkcyjna w której pracować będzie 65 osadzonych. Uroczystościom towarzyszyła wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia.

 

Uroczystość otwarcia hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach rozpoczęła się z chwilą przybycia na miejsce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Wosia, któremu meldunek o gotowości do uroczystości złożył z-ca kierownika działu ochrony kpt. Marek Sowulewski. Następnie odbyło się wręczenie podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Pana gen. Jacka Kitlińskiego aktu powołania na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk. Wojciecha Szczudło. Wręczenia aktu powołania na to stanowisko dokonał, nadzorujący więziennictwo Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś.

 

W swoim wystąpieniu Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś podkreślił że, „mimo sytuacji pandemicznej w kraju, program „praca dla więźniów” jest programem kluczowym w polityce penitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości”. Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, zwrócił uwagę na fakt, że „program aktywizowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych działa niezwykle sprawnie, a hala produkcyjna w Areszcie Śledczym w Suwałkach jest 43 obiektem tego typu w Polsce”.


    
Oficjalnego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Michał Woś, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Poseł Aleksandra Szczudło, Panowie Posłowie Jerzy Małecki oraz Jarosław Zieliński, Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło oraz Pan Radosław Mroczkowski, Prezes Zarządu Firmy Salag.

 

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację. Inwestycja ta powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Jej realizacja stała się możliwa dzięki przyznanej dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Umowę na budowę hali zawarto w listopadzie 2018 roku, a realizację przedsięwzięcia zakończono już w październiku 2020 roku. Wybudowano halę produkcyjną o powierzchni prawie 1853 m kw. Dzięki powstaniu nowych miejsc pracy, znajdzie tu zatrudnienie ta część skazanych z naszej jednostki, która z uwagi na względy bezpieczeństwa, nie miała szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwoli nam na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych. Kontrahent zobowiązał się zatrudnić 65 skazanych, co znacząco wpłynie na wzrost poziomu zatrudnienia w tej jednostce.

 

3 Komentarzy

Dodaj komentarz