Młody suwalczanin potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji

Paweł Dydziński w wypadku komunikacyjnym doznał ciężkiego uszkodzenia mózgu

21-letni suwalczanin Paweł Dydziński w wypadku komunikacyjnym doznał ciężkiego uszkodzenia mózgu. Rodzina nie jest w stanie pokryć wysokich kosztów rehabilitacji.

 

6 lutego 2020 Paweł brał udział w wypadku komunikacyjnym w którym doszło do czołowego zderzenia aut. W wyniku zderzenia suwalczanin doznał ciężkiego uszkodzenia mózgu - porażenie czterokończynowe, padaczka, dyzartria, afazja, zaburzenia połykania i zaburzenia pamięci. Wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną i w ciężkim stanie pozostawał w szpitalu przez 4 miesiące. Po wyjściu ze szpitala Paweł przeszedł rehabilitację w specjalistycznym ośrodku, refundowaną przez NFZ. Od powrotu do domu Paweł jest stale rehabilitowany. Wymaga całodobowej opieki. Ma trudności w poruszaniu się i wykonywaniu prostych czynności. Po urazie mózgowo-czaszkowym utrzymują się zaburzenia pamięci krótkotrwałej.

 

Paweł potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, terapii mowy, głosu, połykania i pamięci. W październiku 2021 był na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Neuron w Bydgoszczy. W Suwałkach możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia i leczenia są bardzo ograniczone. Jedyną szansę na poprawę stanu zdrowia i powrotu do choćby częściowej sprawności dają wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, w których trakcie Paweł przechodzi zabiegi m.in. mikro polaryzacji mózgu, tlenoterapii hiperbarycznej, terapii neurologopedycznej z zabiegami elektrostymulacji języka oraz krtani, które pomogą odzyskać pamięć i poprawią funkcjonowanie ruchowe.

 

Najbliższy turnus zaplanowany jest na początek stycznia, a wydatki z nim związane to kilkanaście tysięcy złotych. Całkowite koszty są jednak znacznie wyższe, jednak rodzina nie jest w stanie ich pokryć. Refundacja z NFZ również nie jest możliwa. Pomoc Pawłowi można wpłacając dowolną kwotę na zbiórkę: 

https://www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Pawel.

 

Dodaj komentarz