Debata o bezpieczeństwie w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

 

„Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wyzwania, ryzyka, rekomendacje" - to tytuł konferencji naukowej, która w czwartek (25.05) rozpoczęła się w Państwowej Uczelni Zawodowej. 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa o Bezpieczeństwie przez dwa dni odbywa się w auli im. prof. Bronisława Geremka suwalskiej uczelni. Podczas piątej już edycji wydarzenia specjaliści z polskich, jak i zagranicznych uczelni dyskutują o zagrożeniach bezpieczeństwa w krajach Europy Środkowej I Wschodniej, wynikających z aktualnej sytuacji na Ukrainie.

 

Uroczystego otwarcia pierwszego dnia konferencji, podczas którego podpisana została umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej, dokonali Marta Kapusta, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej oraz prof. Oleh Laishuk z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy. 

- To nasi przyjaciele z Ukrainy z którymi współpracujemy już od jakiegoś czasu, a teraz naszą współpracę chcemy zacieśnić jeszcze bardziej. Umowa dotyczy wielu aspektów, od współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, organizacji wspólnych konferencji, debat, spotkań edukacyjnych, czy też krótko i długoterminowych wizyt naukowców, nauczycieli i wymianie studentów, organizacji seminariów, warsztatów. Będzie też wspólnie przygotowywać wnioski dotyczące finansowania zewnętrznych projektów. To też programy wymiany kulturalnej i wspólne publikacje. Zakres tej współpracy jest naprawdę szeroki i liczymy, że będzie bardzo owocna - wymieniał Dawid Harasim, rzecznik prasowy PUZ w Suwałkach. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładu wprowadzającego prof. zw. dr hab. Pawła Soroki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który mówił o genezie konfliktu Federacji Rosyjskiej z Republiką Ukraińską oraz o wybranych aspektach modernizacji Sił Zbrojnych RP w oparciu o wnioski z wojny na Ukrainie. Następnie mówiono o aktualnej sytuacji na Ukrainie, bezpieczeństwie RP w środowisku geopolitycznym Europy Środkowo Wschodniej, czy o strategicznych wnioskach wynikających z wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską  przeciw Ukrainie dla Sił Powietrznych Wojska Polskiego.

- Kilka lat temu rozpoczęliśmy debatę na temat zagrożenia ze strony Rosji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, gdy nikt jeszcze nie podejrzewał wojny w Ukrainie. Było to trochę prorocze, że dostrzegliśmy te zagrożenia. Dyskutowaliśmy na ten temat, ukazały się monografie, książki zawierające referaty, gdyż z każdej tej konferencji wydawana jest publikacja zbiorowa, zawierająca wygłoszone referaty. Natomiast czy nadal istnieje zagrożenie? Nie można tego wykluczyć, dlatego warto nadal debatować i dyskutować na te tematy, ale już w nowym kontekście pełnoskalowego konfliktu, który ma miejsce na terenie Ukrainy. Taka debata ma przede wszystkim ukazać potencjalne zagrożenia, za którymi często idą praktyczne rekomendacje, jak przygotować się na wystąpienie takiego zagrożenia. W sprawach bezpieczeństwa narodowego wskazane jest, żeby działać prewencyjnie. Trzeba być przygotowanym na najgorsze scenariusze, ale robić wszystko, aby one nie nastąpiły. Istotną rolę odgrywa tutaj odstraszanie. Żeby odstraszać potencjalnego przeciwnika, trzeba być świadomym zagrożeń, trzeba przygotowywać się na ich zneutralizowanie i odparcie. Wtedy ten potencjalny przeciwnik nie zdecyduje się na użycie siły - mówił Paweł Soroka.

Profesor dodał, że tego typu spotkania i debaty są ważne z perspektywy Polski, ale nie ukrywał też, że może odbić się to negatywnie chociażby na postrzeganiu regionu przez turystów. 

- Rozmawiałem z wiceprezydentem Suwałk i tutejsze władze mają pewne obawy i pewną orientację, że zainteresowanie tym regionem zmalało. Są pewne obawy, czy w pewnym momencie nie dojdzie tutaj do konfliktu zbrojnego. W tym sensie to nie jest może korzystne dla tego terenu i ich mieszkańców, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju ta dyskusja jest na pewno potrzebna i warto upowszechniać jej rezultaty. Niemniej jednak myślę, że stopień bezpieczeństwa wzrósł, choćby przez pewne decyzje NATO, mam na myśli między innymi szczyt w Madrycie. Przed nami też bardzo ważny szczyt w Wilnie, gdzie też będzie dyskusja na temat wniosków wynikających z konfliktów w Ukrainie dla umocnienia obecności NATO i zapewnienia bezpieczeństwa przez ten sojusz wojskowy dla państw członkowskich na wschodniej flance.    

Dodaj komentarz