"Straż Pożarna to nie tylko gaszenie pożarów"

Rola Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Strażacy, samorządowcy i młodzież z klas mundurowych rozmawiali w poniedziałek (22.05) o kondycji Straży Pożarnej w kontekście realizowanych programów modernizacji służb mundurowych. 

 

Konferencja prasowa pod hasłem "Rola Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i społeczności lokalnych" odbyła się w poniedziałek w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Organizatorami wydarzenia była suwalska Uczelnia wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Zielińskim. Podczas prelekcji poruszono tematy takie jak: ustrojowe podstawy polskiego systemu ratowniczo - gaśniczego; zmiany prawne i organizacyjne umożliwiające wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych, czy efekty rządowo - parlamentarnych działań i programów modernizacyjnych w PSP i OP w latach 2016 - 2020 i 2020-2023 w województwie podlaskim. 

 

Jak zaznaczał poseł Jarosław Zieliński, obecnie realizowany jest trzecia edycja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 w ramach którego w całym kraju do jednostek Państwowej Straży Pożarnej trafi łącznie 1,9 mld zł. Ze wszystkich trzech edycji będzie to kwota około 4,5 mld zł do budżetów rocznych. Dzięki tym środkom zbudowana została między innymi nowa jednostka ratowniczo-gaśnicza w Suwałkach, czy wyremontowano obiekt w Sejnach.  

- Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie programy modernizacyjne, dlatego na nich dziś skupiamy uwagę. Nawet nie pod kątem kwot, choć to też ważne, gdyż to potężne kwoty, ale pod kątem efektów. Dzisiaj straż pożarna państwowa i ochotnicza są służbami bardzo funkcjonalnymi. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Strażacy nie tylko gaszą pożary, to tylko 25-30% ich działań w zależności od roku i miejsca. Pozostałe działania to zupełnie różne zagrożenia miejscowe i dziś nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszego bezpieczeństwa bez straży pożarnej. Będzie dobrze jeżeli dzięki tej konferencji społeczeństwo i zaproszona młodzież będą wiedzieli jak ten stan w ciągu ostatnich lat się zmienia i dalej będzie się zmieniał, ponieważ trzeci program modernizacji rozpoczął się dopiero rok temu i będzie trwał jeszcze przez kolejne dwa i pół roku. My wyrażamy wielki szacunek dla strażaków, ale za tym szacunkiem muszą iść konkretne działania - mówił Jarosław Zieliński.

Marcin Janowski, naczelnik Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku zwrócił uwagę na kwestię doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej i OSP, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo się wyrównało. 

- Liczba samochodów nie tylko używanych, ale także nowych, zakupywanych zarówno do formacji ochotniczej jak i PSP w tej chwili już się wyrównuje. Co roku mniej więcej tyle samo środków budżet państwa i wszelkiego typu finansowania poświęcone są temu, aby rozbudować potencjał sprzętowy straży pożarnej. Mimo, iż ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa podlaskiego jest o wiele więcej - w systemie ratowniczo-gaśniczym jest ich 211 - to poziom usprzętowienia w większości tych jednostek nie ustępuje poziomowi sprzętu w jednostkach zawodowych. Przekłada się to na sprawność prowadzenia działań ratowniczych. Pamiętajmy, że sprzęt nowoczesny, to sprzęt dostosowany do zagrożeń. Straż Pożarna, ratownictwo nie stoi w miejscu, w ostatnich latach co roku spotykamy się z nowymi wyzwaniami i nowymi zagrożeniami, z którymi nie mieliśmy do czynienia.   

Wśród nowych wyzwań wymienić można pandemię COVID-19, która wywoła wiele interwencji, ochrona wschodniej granicy, wojna na Ukrainie i pomoc uchodźcom, czy nawet gaszenie pojazdów elektrycznych. 

- Każdy z tych elementów powoduje zwiększenie liczby interwencji i to nie o sto, czy dwieście. Są to dodatkowe interwencje liczone na przestrzeni roku w tysiącach - dodał Marcin Janowski. 

2 Komentarzy

Co za publika - przymusowo delegowani strażacy, kilku policjantów i uczniów no i obowiązkowo przydupasy Zieliniaka jako jego publika. Już wolałem jednak PWSZ za kadencji Siemiaszki Zdziśka, on się kulom nie kłaniał :P

Dodaj komentarz