Są środki na remont Raczkowskiej

Dofinansowanie 1,2 mln zł na remont ulicy Raczkowskiej w Suwałkach

Miasto Suwałki uzyska dofinansowanie na kwotę 1 200 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej roku 2022 na remont ulicy Raczkowskiej.

 

Wykonanie remontu ul. Raczkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta zapewni większą przepustowość drogi, poprawi bezpieczeństwo i warunki przejazdu wszystkich uczestników ruchu oraz zapewni lepszą dostępność do zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie realizacji projektu

- Cieszę się, że po raz kolejny udało się nam pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe w naszym mieście. 1 200 000 zł to połowa kwoty niezbędnej do przeprowadzenia remontu ulicy Raczkowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą prowadzącą do suwalskiej kompostowni. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej zapewni właściwą obsługę ruchu pasażerskiego i towarowego. W szczególności remont jezdni ul. Raczkowskiej usprawni dojazd do licznych firm i zakładów zlokalizowanych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefa Suwałki oraz w strefie przemysłowej „Papiernia”. Obecnie w SSSE działają 44 firmy zatrudniające ok. 3 300 osób - powiedział prezydent Czesław Renkiewicz.

Dodaj komentarz